Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP VIETNAM BLOCKCHAIN

CTY CP VIETNAM BLOCKCHAIN

VIETNAM BLOCKCHAIN CORPORATION

5th Floor, Flemington Tower, No 182 Le Dai Hanh Street, Ward 15, District 11, HCMC

https://vietnamblockchain.asia/

0377-887 403

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2020