Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP VANTAGE HOLDINGS

CTY CP VANTAGE HOLDINGS

VANTAGE HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Phòng 601 tầng 6 Reiverside Residence, số 151 - 155 Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4, TPHCM

0903-713 930

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022

CTY CP VANTAGE HOLDINGS