Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM

CTY CP VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM

VIETNAM GLOBAL TRANSPORT AND GENERAL TRADING CORPORATION

Phòng 1106, Tòa nhà Riverside, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Room 1106, Riverside Building, 2A-4A Ton Duc Thang Str., District 1, Ho Chi Minh City

vgt.com.vn

84-028-62589019

84-028-62589015

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2016