Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP VẬN TẢI QUỐC TẾ THÀNH CÔNG

CTY CP VẬN TẢI QUỐC TẾ THÀNH CÔNG

SUCCESS INTERNATIONAL TRANSPORT J.S.C

130 - 132 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP HCM, Việt Nam

130-132 Hong Ha Street, Ward 09, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam

https://successtrans.vn

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2012