Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

CTY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

SSC

Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

No 9 Nguyen Cong Tru Str., District 1, Ho Chi Minh City

www.saigonship.com.vn

84-028-8230286 / 8296316

84-028-8225067

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018