Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP VẬN TẢI 1 TRACO

CTY CP VẬN TẢI 1 TRACO

TRACO JSC

Số 271 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

No 271 Le Thanh Tong Street, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

www.traco.com.vn

84-0225-3745027

84-0225-3745679

Hội viên chính thức