Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP TRANS PACIFIC LOGISTICS

CTY CP TRANS PACIFIC LOGISTICS

TRANS PACIFIC LOGISTICS JSC

37 Lê Quốc Hưng, phường 13, Quận 4, TPHCM

http://www.tplogs.com.vn

0908-446 042

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023