Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP TIẾP VẬN TEXHONG TÂN CẢNG

CTY CP TIẾP VẬN TEXHONG TÂN CẢNG

TEXHONG TAN CANG JSC

Số 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

No 1295B Nguyen Thi Dinh Str., Cat Lai Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2017