Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP TIẾP VẬN PHÚ BÀI

CTY CP TIẾP VẬN PHÚ BÀI

Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

0912-633 818

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023

CTY CP TIẾP VẬN PHÚ BÀI