Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP TIẾP VẬN MIỀN NAM

CTY CP TIẾP VẬN MIỀN NAM

SOLOG CORP

Số 120-122 D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

No 120-122 D1 Str., Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

www.solog.vn

84-028-35123896

84-028-35123897

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2014