Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI QUỐC TẾ TÂN CẢ LỢI

CTY CP THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI QUỐC TẾ TÂN CẢ LỢI

TCL INTERNATIONAL JSC

Phòng 1125 Tầng 11, CT5 Phạm Hùng Sudico, Huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội

Room 1125 11st Floor, CT5 Pham Hung Sudico Building, Nam Tu Liem District, Ha Noi

www.tclfreight.com.vn

84-024-35144461/62

84-024-35144461

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2017