Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP THƯƠNG MẠI LOGISTICS N.C.T

CTY CP THƯƠNG MẠI LOGISTICS N.C.T

N.C.T LOGISTICS

Số 18 Lê Hữu Trác, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

http://www.nctlogistics.com.vn

0984-383 666

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022

CTY CP THƯƠNG MẠI LOGISTICS N.C.T