Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP THƯƠNG MẠI & DU LỊCH BÌNH DƯƠNG

CTY CP THƯƠNG MẠI & DU LỊCH BÌNH DƯƠNG

TBS LOGISTICS JSC

Số 9, tỉnh lộ 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

No. 9, Provincial Road 743, Binh Thang Ward, Di An Town, Binh Duong Province

www.binhduongtourist.com.vn

84-0274-3774767

84-0274-3774787

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2013