Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TIẾP VẬN TÂN ĐẠI DƯƠNG

CTY CP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TIẾP VẬN TÂN ĐẠI DƯƠNG

NEW OCEAN LOGISTICS SERVICE AND TRADING JSC

Số 13, phố 97, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

No 13, Street 97, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City

nolc.com.vn

84-028-62724646

84-028-62811828

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018