Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN TIẾN PHÁT

CTY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN TIẾN PHÁT

TIEN PHAT LOGISTICS TRADING SERVICE JSC

No 8, GS 13 Street, Dong Hoa Ward, Di An, Binh Duong Province

http://www.tienphatlog.com

093-848 1489

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020