Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH LI TA

CTY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH LI TA

LITA EXPRESS TRANSPORT SERVICE TRADING CORPORATION

Số 179 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

No 179 Dao Duy Anh Str., Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

www.lita.com.vn

84-028-38477122

84-028-39970346

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2017