Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP THT CARGO LOGISTICS

CTY CP THT CARGO LOGISTICS

THT CARGO LOGISTICS JSC

24 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, HCM

http://thtcargologs.com.vn

0938-086 023

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021