Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ATAM

CTY CP TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ATAM

ATAM INTERNATIONAL GROUP

49A Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

https://atamigroup.com

0911-558569

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021