Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP SBI

CTY CP SBI

SBI JOINT STOCK COMPANY

Khu đô thị Quế Võ II, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

http://sbit.vn

0222-3635 362

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022

CTY CP SBI