Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀ LONG

CTY CP SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀ LONG

HOA LONG MECHANICAL PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

280A17 Luong Dinh Cua, An Phu, Thu Duc, Ho Chi Minh City

https://hoalongcorp.com

0906-937 988

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022