Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP SAFO LOGISTICS

CTY CP SAFO LOGISTICS

SAFO LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Số 787 Đường La Thành, Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

https://safologistics.vn

085-555 581

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022