Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP QUỐC TẾ LOGISTICS VIỆT NAM

CTY CP QUỐC TẾ LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS INTERNATIONAL CORPORATION

A8 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

https://www.vli.com.vn

0916-871 441

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020