Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP QUỐC TẾ CON ĐƯỜNG VÀNG

CTY CP QUỐC TẾ CON ĐƯỜNG VÀNG

GOLDEN LINE INTERNATIONAL JSC

Tầng 3, 141 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

3rd Floor, 141 Lang Ha Str., Dong Da District, Ha Noi

www.goldenlinejsc.com

84-024-35558840

84-024-35558842

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2011