Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG QUỐC TẾ LONG AN

CTY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNG QUỐC TẾ LONG AN

LONG AN INTERNATIONAL PORT MANAGEMENT & OPERATIONS JSC

Số 68 đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

233 Nguy?n V?n Luông, Ph??ng 11, Qu?n 6, TP. H? Chí Minh

www.longanport.com

028-3997 2979

84-028-39972909

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2016