Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP PROS LOGISTICS

CTY CP PROS LOGISTICS

PRO LOGISTICS JSC

61/2 Binh Gia Street, Ward 13, Tan Binh District, HCMC

https://proslogistics.vn

028-7306 6828

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021