Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP NGUYỄN GIA MINH

CTY CP NGUYỄN GIA MINH

số 57 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

http://ngmjsc.com

0901-515 639

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023

CTY CP NGUYỄN GIA MINH