Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP LONG HẬU

CTY CP LONG HẬU

LHC CORP

Ấp 3, Làng Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Hamlet 3, Long Hau Village, Can Giuoc District, Long An Province

longhau.com.vn

84-028-37818929

84-028-37818940

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2017