Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA – ICD BIÊN HÒA

CTY CP LOGISTICS TÍN NGHĨA – ICD BIÊN HÒA

ICD BIENHOA JSC

Km1 + 900 Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Km1+900 Highway 51, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

icdbienhoa.com

84-0251-3831576

84-0251-3835419

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2016