Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP LOGISTICS QUỐC TẾ TÂY NINH

CTY CP LOGISTICS QUỐC TẾ TÂY NINH

TAY NINH INTERNATIONAL LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

https://tanil.com.vn/vi/

0276-651 3333

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022