Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP LOGISTICS DHN

CTY CP LOGISTICS DHN

DHN LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Khu 2, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương, Hải Dương

https://dhnlogistics.com.vn

0973-032758

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022