Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP LOGISTICS BẮC PHONG

CTY CP LOGISTICS BẮC PHONG

BP LOGISTICS JSC

213 Khanh Hoi Street, Ward 3, District 4, HCM City

www.bplog.vn

904509098

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019