Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP LOGISTICS ASG

CTY CP LOGISTICS ASG

ASGL., JSC

Lô số 5- KCN Yên Bình, Đồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

0903-206 766

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022