Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP LIÊN KẾT VÀNG

CTY CP LIÊN KẾT VÀNG

GOLDENLINK JSC

Phòng 410, Toà nhà TTC, 630 Lê Thánh Tông, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Room 410, TTC Building, 630 Le Thanh Tong Str., Hai An District, Hai Phong City

www.goldenlinkvietnam.com

84-0225-3979566

84-0225-3979099

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2017