Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP KVN LOGISTICS

CTY CP KVN LOGISTICS

KVN LOGITICS JOINT STOCK COMPANY

23rd floor, Discovery Complex Building, 302 Cau Giay Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

http://kvnlogistics.vn

0862-755696

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022