Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP KINH DOANH QUỐC TẾ FINGROUP

CTY CP KINH DOANH QUỐC TẾ FINGROUP

FINGROUP INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION

Tầng 21, tháp A, toà nhà Sông Đà, số 18 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

https://www.finlogs.vn

0243-685 5555

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022