Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP KINH DOANH QUỐC TẾ CTS

CTY CP KINH DOANH QUỐC TẾ CTS

CTS Group

BT06-TT2, 234 Pham Van Dong Street, Hanoi

http://ctsgroup.vn/

096-119 3333

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020