Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP KHAI THÁC & PHÁT TRIỂN KHO VẬN TÂN TẠO

CTY CP KHAI THÁC & PHÁT TRIỂN KHO VẬN TÂN TẠO

ITA TRANS CORP

Lô 21, đường số 1, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM

https://itatrans.vn

098-222 8509

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022