Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP ISOLUTION LOGISTICS

CTY CP ISOLUTION LOGISTICS

ISOLUTION LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Số 20 đường 2 tháng 9, phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

http://www.isolutionlogistics.vn/

0 379 009 001

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2024