Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP IMAP LOGISTICS

CTY CP IMAP LOGISTICS

IMAP LOGISTICS CORPORATION

18 Đường 31D, An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM

https://logisticsimap.com

028-7301 9909

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2024