Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP HỮU NGHỊ XUÂN CƯƠNG

CTY CP HỮU NGHỊ XUÂN CƯƠNG

XUAN CUONG JSC

175 Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

https://xuancuong.com.vn

098-6888 946

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022