Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP HÀNG HẢI VSICO

CTY CP HÀNG HẢI VSICO

VSICO

35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

http://vsico.com.vn/home/

0945-047 979

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022