Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP HÀNG HẢI SEAHORSE

CTY CP HÀNG HẢI SEAHORSE

SEAHORSE SHIPPING CORPORATION

Số 5 Đồng Nai, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

No 5 Dong Nai Str., Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

www. Seahorse-shipping.com

84-028-38488000

84-028-38489000

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2014