Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP HÀNG HẢI MACS

CTY CP HÀNG HẢI MACS

MACS SHIPPING CORP

Số 89 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

No 89 Pasteur Str., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

www.macsvietnam.com

84-028-38243215

84-028-38243215

Hội viên chính thức