Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LACCO

CTY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ LACCO

LIFF JSC

No 19 Nguyen Trai street, Khuong Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi

www.lacco.com.vn

024-62620222

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018