Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP GIAO NHẬN TOÀN CẦU DHL (VIỆT NAM)

CTY CP GIAO NHẬN TOÀN CẦU DHL (VIỆT NAM)

DHL GLOBAL FORWARDING (VIETNAM) CORPORATION

Tầng 11, Tòa nhà E.Town 2, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

11th Floor, E.Town 2 Building, No. 364 Cong Hoa Str., Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

www.dhl.com

84-028-38123888

84-028-38125767

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2016