Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CTY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

VINATRANS TP.HCM

Số 406 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

No 406 Nguyen Tat Thanh, District 4, Ho Chi Minh City

www.vinatrans.com

84-028-39414919

84-028-39404770

Hội viên chính thức