Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT

CTY CP GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT

VIET LOGISTICS SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

P305-West Toer, toà nhà Học Viện Quốc Phòng, Xuân La, Tây Hồ, TP Hà Nội

http://vls-corp.com

0983-802 981

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022