Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP EXGO TECHNOLOGIES

CTY CP EXGO TECHNOLOGIES

EXGO

Số 18 đường 30B, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

No 18 Street 30B, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City

84-028-54023178

84-028-54023179

Hội viên chính thức

CTY CP EXGO TECHNOLOGIES