Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRÀNG TIỀN

CTY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TRÀNG TIỀN

TRANG TIEN GENERAL TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY

LÔ CN2C CỤM CN QUẤT ĐỘNG MỞ RỘNG XÃ NGUYỄN TRÃI, H. THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI

http://chothuekholanh.vn/cho-thue-kho-lanh.html

0243-861 2358

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020