Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY CP DỊCH VỤ IFREIGHT SOLUTION

CTY CP DỊCH VỤ IFREIGHT SOLUTION

IFREIGHT SOLUTION COMPANY

10 Phan Đình Giót, phường 2, Tân Bình, TPHCM

https://ifreightsolution.com

0909-465 089

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022